Věnuji se zejména grafické úpravě tištěných publikací, návrhům firemních tiskovin, corporátních značek, webdesignu, a v neposlední řadě ilustraci. 
Spolupracuji s komerčními, neziskovými i kulturními organizacemi. 
Narodila jsem se v Praze, vystudovala jsem obor užitá grafika na Střední výtvarné škole Václava Hollara. Na Vyšší odborné škole grafické jsem se rok věnovala knižní grafice. Magisterské vzdělání jsem získala na AMU – v oboru scénografie loutkového a alternativního divadla. Během studia jsem absolvovala také stáž na Artesis Hogeschool Antwerpen a absolvovala jsem kurz interaktivního designu na Institutu digitalních medií.
Grafice se věnuji od roku 2004.

tel. +420 / 737 960 307 
Back to Top